Fotodynamische therapie: behandelen van huidkanker

Fotodynamische therapie is een behandeling voor actinische keratoses, ziekte van Bowen en basocellulaire carcinomen. Deze behandeling kan in vele gevallen een chirurgische ingreep vervangen. Hierdoor heeft men veel minder estetisch storende littekens dan na een chirurgische ingreep. Een fotodynamische behandeling bestaat in de praktijk uit het aanbrengen van een fotoactiverende crème en enkele uren nadien de belichting van de te behandelen huidaandoening. Meestal zijn 2 behandelingen nodig met een interval van één of twee weken. Deze behandeling wordt grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.