Striemen behandelen en verwijderen

Striemen behandelen of striemen verwijderen is zeker mogelijk. Ze ontstaan in puberteit en in zwangerschap door een overmatige uitrekking van het elastische weefsel, wat gepaard gaat met roodheid en ontsteking.

De kleur van de striemen evolueert spontaan in gunstige zin zodat ze meestal na 6 tot 12 maanden vervagen en minder zichtbaar worden. De textuurverandering van de huid is echter in zekere mate onomkeerbaar en striemen blijven meestal permanent zichtbaar als lichter gekleurde ‘breuklijnen’ in de huid.

Wat de behandeling betreft van de rode striemen: de rode striemen kunnen in gunstige zin beïnvloed worden door de Gigalaser. De bestaande witte striemen kunnen gunstig verbeterd worden door de Fraxellaser.