De allergische constitutie of atopie

Als de allergische constitutie of atopie klinisch manifest wordt, spreekt men van een atopische aandoening. Deze patiënten vertonen vaak naast eczeem ook astma en hooikoorts. Dikwijls zijn deze aandoeningen aanwezig bij andere familieleden en kunnen we dus spreken van een familiale belasting. Daarenboven hebben deze patiënten last van een overgevoelige en droge huid. Een dergelijke allergie kan men o.a. opsporen met RAST-testen in het bloed.